Privacybeleid statement FinWoo Bookkeeping & Tax

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die FinWoo Bookkeeping & Tax verwerkt van haar klanten en relaties. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en relaties en zullen daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FinWoo Bookkeeping & Tax, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86508660.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening en we verzamelen deze gegevens op rechtmatige wijze. Dit betekent dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en als wij hiervoor een geldige reden hebben.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen voor de volgende doeleinden:

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij zullen alleen persoonsgegevens delen met derden als wij ervan overtuigd zijn dat deze partijen de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze zullen verwerken. Wij sluiten hiertoe verwerkersovereenkomsten met deze derden waarin wij afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen en zorgen wij ervoor dat onze systemen en software up-to-date zijn.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heb je bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je hebt het recht om:

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kun je hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens;

Als je vragen hebt over dit privacy statement of als je gebruik wilt maken van jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Wijzigingen privacy statement

FinWoo Bookkeeping & Tax kan dit privacybeleid statement wijzigen als er ontwikkelingen zijn op het gebied van wet- en regelgeving of als wij onze dienstverlening aanpassen. Wij adviseren je daarom om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. De meest recente versie van dit privacy statement is te allen tijde te vinden op onze website.